podlahy-interiery.cz Podlahy-Interiery.cz - specialista na sportovní podlahy pro fitness centra

podlahy-interiery.cz
Title: Podlahy-Interiery.cz - specialista na sportovní podlahy pro fitness centra
Keywords: sportec, pavigym, sportovní podlahy, podlahy do fitness centra, damtec, akustické podlo?ky
Description: Podlahy-Interiery.cz - specialista na sportovní podlahy Sportec, Pavigym a akustické podlo?ky Damtec pro fitness centra. VA?E FITNESS VYBAVíME "OD PODLAHY" Grand FITNESS. ?e?íte POVRCH DO GARá?E ? . . . Máme pro Vás ?e?ení. Podlahy SPORTEC pro zimní stadiony. Akustické podlo?ky Damtec mezi TOP vyr...
podlahy-interiery.cz is ranked 16070156 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $7,514. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. podlahy-interiery.cz has 43% seo score.

podlahy-interiery.cz Information

Website / Domain: podlahy-interiery.cz
Website IP Address: 81.2.195.137
Domain DNS Server: ns.forpsi.cz,ns.forpsi.it,ns.forpsi.net

podlahy-interiery.cz Rank

Alexa Rank: 16070156
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

podlahy-interiery.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $7,514
Daily Revenue: $20
Monthly Revenue $617
Yearly Revenue: $7,514
Daily Unique Visitors 1,894
Monthly Unique Visitors: 56,820
Yearly Unique Visitors: 691,310

podlahy-interiery.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control private
Content-Type text/html; charset=utf-8
Server Microsoft-IIS/7.5
Date Wed, 10 Aug 2016 10:19:47 GMT

podlahy-interiery.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage
sportec 16 1.28%
pavigym 2 0.16%
sportovní podlahy 3 0.58%
podlahy do fitness centra 0 0.00%
damtec 8 0.54%
akustické podlo?ky 2 0.41%

podlahy-interiery.cz Traffic Sources Chart

podlahy-interiery.cz Similar Website

Domain Site Title

podlahy-interiery.cz Alexa Rank History Chart

podlahy-interiery.cz aleax

podlahy-interiery.cz Html To Plain Text

Podlahy-Interiery.cz - specialista na sportovní podlahy pro fitness centra Vybírejte z ?iroké nabídky z více jak 200 produkt? P?esvěd?te se o dostupnosti, ru?íme za stav skladu! P?i nákupu nad 1 000 K? doprava po celé ?R zdarma! Své zbo?í si m??ete pohodlně vyzvednout na na?í prodejně! VA?E FITNESS VYBAVíME "OD PODLAHY" Sportovní podlahy ?panělské zna?ky Pavigym jsou ideálním ?e?ením pro fitness centra. Vyrábějí se z E2 polymeru v r?znych tlou??kách, tak?e vyhoví nejr?zněj?ím sportovním aktivitám. Podlahy splňují ve?keré technické po?adavky na kvalitu sportovního povrchu, jsou pru?né, odolné a esteticky variabilní. Zákazník si m??e zvolit naprosto individuální ?e?ení pro ka?dou aktivitu ve fitness, vybírat z mnoha barevnych odstín?, p?ípadně umístit do podlahy logo klubu nebo firmy. Vybíráme z ak?ní nabídky: SLEVA 10% 1 251 K? Podlaha na terasu a balkon KRAITEC STEP - ?edá - DOPRODEJ Grand FITNESS ?tvercová sportovní podlaha Grand Fitness je zna?ka za?ti?ující sportovní podlahy, které se vyzna?ují skvělymi vlasntostmi. V nabídce máme ?tvercové podlahy o rozměrech 100 x 100 cm a ?í?kách 20, 30 a 43 mm. Podlaha je vysoce odolná, vhodná pro instalace na sportovní plochy. Je tvrdá, odolná, díky své vy?ce skvěle tlumí nárazy, chrání podkladovou plochu a izoluje hluk. Podlaha má vysokou hustotu a díky tomu vykazuje vynikající odolnost proti po?kození pádem tě?kych ?inek a kotou??. Podlaha navíc skvěle vypadá a snadno ji udr?íte v ?istotě. Povrch neklou?e a umo?ňuje plynuly pohyb během cvi?ení a to i u dynamickych trénink?, podlahu m??ete uplatnit i do fitness studia. Pokud pot?ebujete podlahu do posilovny pro ?inkovou zónu, free weight zónu, p?ípadně podlahu pro cross training, tak jste te? na správné stránce. Jednoduchá a rychlá pokládka je dal?í vyhodou tohoto ?e?ení. Jednotlivé ?tvercové dla?dice o rozměrech 100 x 100 cm a vy?ce 20 mm sta?í naskládat vedle sebe. Se ?tverci se snadno manipuluje a lze je jednodu?e lepit za sebe. Navíc v p?ípadě nutnosti snadno vy?íznete specificky tvar. Takovou to podlahu lze ?istit vysava?em, p?ípadně klidně m??ete pou?ití i vlhky mopem a neagresivními ?isticími prost?edky. Základní informace : ? Materiál: EVA (etylen vinyl acetate), gumové granule ? Certifikát : MILIEUKEUR ? Certifikát : TUV ? T?ída ho?lavosti: EN 13501-1 - E ? Bezpe?ny pohyb: Povrch podlahy neklou?e, umo?ňuje plynuly a bezpe?ny pohyb ? Splňuje v?echny hygienické atesty EU ? Je antibakteriální a snadno udr?itelná v ?istotě ? Odolnost v??i vlhkosti ? 100% recyklovatelné Hlavní vyhody : ? Vysoká odolnost proti nárazu a od?ení ? Vysoká elasticita ? Izoluje ne?ádoucí zvuky ? Pohlcuje hluk a vibrace ? P?íjemná p?i ch?zi ? Vhodné k instalaci do vnit?ních i venkovních prostor ?e?íte POVRCH DO GARá?E ? . . . Máme pro Vás ?e?ení Povrch ktery izoluje, nezni?í se, je odolny pro vodě, chemii, zátě?i, to je SPORTEC! Pry?ová podlaha do gará?e SPORTEC Podlaha v gará?i musí ?elit vysoké zátě?i zejména v??i vodě, kterou si dovezeme do gará?e na pneumatikách automobilu, v zimním období také soli ze silnic. Dal?í po?adavek je na vysokou otěruvzdornost a odolnost v??i mechanickému po?kození zp?sobenému pádem tě?kych p?edmět? na podlahu, zejména v p?ípadě, kdy gará? majitel pou?ívá zároveň jako dílnu. Pásy vyrobené z pry?ového materiálu Sportec jsou ideální ?e?ení ?i doplněk podlahy v gará?i. Instalují se podélně po obou stranách gará?e. Pry?ová podlaha je měk?í ne? dla?ba, p?íjemná na ch?zi, tak?e nebolí nohy v p?ípadně dlouhodoběj?ího stání a nestudí – tepelně izoluje. Gumové podlahy do gará?e SPORTEC jsou odolné v??i mechanickému po?kození, vodě, mají dlouhou ?ivotnost, jednoduchou údr?bu a snadno a rychle se pokládají. Dal?í p?íjemnou vlastností je útlum kro?ejového hluku a neklouzavost. Kromě p?íjemnych u?ivatelskych vlastností pry?ové pásy zároveň ochrání p?vodní podlahu (beton ?i dla?bu p?ed po?kozením). Do soukromych gará?í doporu?ujeme pásy tlou??ky 8 mm. Dodáváme sadu – 2 pásy o rozměrech 75 cm x 500 cm. Pry?ové podlahy Sportec se vyrábějí v Německu z kvalitní recyklované pry?e a barevnych EPDM granulí. Stejny materiál lze pak pou?ít i do kufru Va?eho auta jako podlo?ku proti posuvu nákladu. P?EJíT NA PRODUKT Podlahy SPORTEC pro zimní stadiony Německy vyrobce pry?ovych podlah Kraiburg Relastec vydal novy informa?ní katalog pro propagaci svych produkt? - gumovych podlah pro pou?ití v zimních stadionech, kde je nutná velká odolnost materiálu proti po?kození ostrymi bruslemi. Tento katalog pro zimní stadiony je nyní ke sta?ení na tomto webu v sekci KATALOGY. Pro aplikaci v ?atnách, chodbách a na st?ída?kách zimních stadion? jsou doporu?eny produkty SPORTEC COLOR 15% EPDM a produk SPORTEC SPLASH. Vyrobce Kraiburg Relastec doporu?uje pro aplikaci na zimních stadionech materiály v tlou??kách 10 nebo 12mm. Kraitec Relastec dodává pro tyto aplikace také speciální dvouslo?kové polyurethanové lepidlo UN700. Chcete-li získat dal?í informace, neváhejtezavolat na na?i kontaktní linku nebo za?lete poptávku na ná? e-mail. S produkty SPORTEC od německého vyrobce pry?ovych podlah Kraitec Relastec budete spokojeni. Splňuje v?echny evropské normy pro toto pou?itítí a je zde také jasně dolo?en p?vod pry?ového granulátu, u?itého p?i vyrobě těchto produkt?. Proto mají materiály SPORTEC ozan?ení Made in Germany. Vá? DOMAFIT TEAM! ... Novy katalog ke sta?ení --> ZDE Akustické podlo?ky Damtec mezi TOP vyrobky v podlahá?ské bran?i Akustické podlo?ky Damtec se ucházely o titul Inovace roku 2012 v podlahá?ském oboru. Tuto soutě? vyhla?uje ka?doro?ně Cech podlahá?? ?R za mediální podpory ?asopisu Podlahy a interiér. Do leto?ního ?estého ro?níku nominovali vyrobci a dovozci deset inova?ních produkt?, které v loňském roce usnadnily, zrychlily nebo zjednodu?ily práci podlahá??m. Dne 21. 3. proběhla v hotelu ?ebětínsky dv?r v Brně prezentace a obhajoba jednotlivych produkt? p?ed ?leny Cechu podlahá??, kte?í tajnym hlasováním rozhodli o vítězích. Ve velké konkurenci se akustické izola?ní podlo?ky Damtec umístily na 6. místě. Vítězem se stal první podlahovy laser na světě Bosch GSL 2 Professional, na druhém místě skon?ilo disperzní lepidlo Sch?nox Durocoll s vlákny a na t?etím SikaDecor - cementová dekorativní podlaha. Kro?ejová izolace - DAMTEC Podlahovy systém Damtec? byl speciálně navr?en a vyvinut, aby maximálně sni?oval kro?ejovy hluk a p?sobil proti ne?ádoucím vibracím. Kro?ejovy útlum a vibro-izola?ní vlastnosti vyraznou měrou zlep?ují kvalitu bydlení a práce v komer?ních budovách. Pod zna?kou Damtec? naleznete ?irokou ?kálu vyrobk?, které se uplatňují v rozli?nych oblastech stavebnictví. DAMTEC ? standard je univerzální pry?ová podlo?ka pro izolaci kro?ejového hluku. Pou?ívá se pod d?evěné parkety, laminátové podlahy, koberce keramickou dla?bu, linoleové podlahy a PVC. Podlo?ka ú?inně tlumí kro?ejovy hluk u? p?i tlou??ce 2 mm, co? je praktické zejména v p?ípadě rekonstrukcí. Uplatní se v rodinnych domech, p?dních vestavbách, bytovych domech, administrativních budovách, kancelá?ích, hotelích, zdravotnickych za?ízeních apod. Zvukově izola?ní vrstva se vyborně uplatní zejména pod tvrdé podlahoviny, jako je dla?ba ?i laminátové podlahy, kde brání ?í?ení nep?íjemnych zvuk? zp?sobenych klapáním podpatk?, dupáním, pojezdy kole?kovou ?idlí apod. Dále zvy?uje ?ivotnost textilních podlahovych krytin a změk?uje ná?lap p?i ch?zi. Podlo?ka má dlouhou ?ivotnost, její izola?ní vlastnosti se během ?asu nijak nezhor?ují. Gumové podlahy - SPORTEC Pry?ové podlahové krytiny a podlo?ky Sportec se vyrábějí z 90% z kvalitních recyklovanych pry?ovych materiál? a pro své jedine?né vlastnosti mají ?iroké vyu?ití. Podlahy Sportec, jsou pru?né a zároveň poskytují adekvátní podporu a odraz, ?ím? chrání klouby a vazy sportovc? a celkově zvy?ují bezpe?nost. P?edstavují vysoce kvalitní sportovní povrch, jsou protiskluzové, odolné v??i mechanickému po?kození, odpuzují vodu, zvukově izolují a chrání svrchní podlahové krytiny p?ed po?kozením. Snadno a rychle se instalují, údr?ba je nenáro?ná. Zákazník m??e vybírat z jednobarevnych i vícebarevnych ?kál, co? zaru?uje barevné sladění s jakymkoliv interiérem. Podlahy Sportec naleznou uplatnění ve sportovních halách, v rekrea?ních centrech a tělocvi?nách, na multifunk?ních h?i?tích a zimních stadionech, ale i v kancelá?ích a komer?ních interiérech. SPORTEC INDOOR SPORTEC STAVBY PAVIGYM TRENDY SPORT DAMTEC GRAND FITNESS Infolinka: Po-pá: 8-18 hodin Kontaktní osoba: Roman Klvaňa Mobil: +420 724 500 960 Email: roman.klvana@domafit.cz Zákaznická podpora: Po-ne: 8-17 hodin Telefon: +420 724 500 960 Na?e weby: Domafit Posilovací stroje Cyklo-hra?ky.cz Cornilleau Keysfitness Fitbau Praha - Vydejní sklad a showroom Oblíbené polo?ky | Moje objednávky vyhledávat jen v názvu zbo?í Vá? nákupní ko?ík je prázdny úvod Produkty Akce Katalog Servis Jak nakupovat Novinky Kontakt Volejte infolinku: 724 500 960 Copyright: Domafit Fitness 2012 Mapa webu PR ?lánky

podlahy-interiery.cz Whois

% (c) 2006-2016 CZ.NIC, z.s.p.o.
%
% Intended use of supplied data and information
%
% Data contained in the domain name register, as well as information
% supplied through public information services of CZ.NIC association,
% are appointed only for purposes connected with Internet network
% administration and operation, or for the purpose of legal or other
% similar proceedings, in process as regards a matter connected
% particularly with holding and using a concrete domain name.
%
% Full text available at:
% http://www.nic.cz/page/306/intended-use-of-supplied-data-and-information/
%
% See also a search service at http://www.nic.cz/whois/
%
%
% Whoisd Server Version: 3.10.0
% Timestamp: Fri Jun 10 01:02:50 2016
domain:  podlahy-interiery.cz
registrant: ZONER-20082191853
nsset:  FORPSI
keyset:  FORPSI-KS-CXEKN8BO
registrar: REG-INTERNET-CZ
registered: 05.08.2008 07:31:05
changed:  13.12.2011 05:51:50
expire:  05.08.2016
contact:  ZONER-20082191853
org:   DOMAFIT FITNESS, s.r.o.
name:   Roman Klvaňa
address:  Lidická 347
address:  Jene?
address:  25261
address:  CZ
phone:  +420.220981452
fax-no:  +420.220981452
e-mail:  domafit@domafit.cz
registrar: REG-ZONER
created:  19.02.2008 18:54:35
nsset:  FORPSI
nserver:  ns.forpsi.net
nserver:  ns.forpsi.cz (81.2.209.185, 2001:15e8:201:1::d1b9)
nserver:  ns.forpsi.it
tech-c:  FORPSI
registrar: REG-INTERNET-CZ
created:  01.10.2007 10:19:47
changed:  05.01.2016 11:50:14
contact:  FORPSI
org:   INTERNET CZ, a.s.
name:   Stefano Cecconi
address:  Kti? 2
address:  Kti?
address:  38403
address:  CZ
fax-no:  +420.383835354
registrar: REG-INTERNET-CZ
created:  04.08.2008 14:42:08
changed:  06.06.2011 13:55:12
keyset:  FORPSI-KS-CXEKN8BO
dnskey:  257 3 5 AwEAAdGX5cTQyj6vlYcFoZMgWLIJgtIeiE8LtISysfv1QWEnMj1s/azgch6z1xc7vZhKAwxpEdH27Xwl2+0GHApOpK/8zXNldpdAuaAkkPJZpt6f+M7Vgy+ayIxRjF93Zqqx4Ka4p7V1q5fFZEAjjH/J9EyaFell4B3zAuWj0rww7DWkyl8vADoz5O3Vr7T90jFoNRdNoMR9NW4Ewl2mo/JtZmD/1wtJRT2IFhyLIrhSMIrAQdO6s8W+FiMFzlKdu0hG6WULJHlQX86WT/WMGUt1iqu2Md8kCbVCEpwNUVhcir2k35QNajj2MK7EUon47pMuUj6O0zu2hrzcWzDHDQBW8SE=
tech-c:  FORPSI-KEYSET
registrar: REG-INTERNET-CZ
created:  13.12.2011 05:51:50
changed:  13.12.2014 02:51:37
contact:  FORPSI-KEYSET
org:   INTERNET CZ, a.s.
name:   Stefano Cecconi
address:  Kti? 2
address:  Kti?
address:  38403
address:  CZ
phone:  +420.383835353
fax-no:  +420.383835354
e-mail:  domain@forpsi.com
registrar: REG-INTERNET-CZ
created:  12.12.2011 11:16:3